دوشنبه, ۲۵ سرطان , ۱۴۰۳ | Monday, 15 July , 2024
واکنش «جنبش شنبه‌های ارغوانی» در پیوند به نشست سوم دوحه 14 سرطان 1403
واکنش «جنبش شنبه‌های ارغوانی» در پیوند به نشست سوم دوحه

واکنش «جنبش شنبه‌های ارغوانی» در پیوند به نشست سوم دوحه

جنبش شنبه‌های ارغوانی در پیوند به نشست سوم دوحه با نشر اعلامیه‌ی گفته است که سازمان ملل با انکار مردم افغانستان به ویژه زنان در نشست سوم دوحه و دعوت طالبان، یکبار دیگر ثابت نمود که به باج دهی، سفیدنمایی و نگهداری طالبان در قدرت، حمایت و فضا سازی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان زیر نام تعامل بیشتر ادامه خواهد داد

گسترش قدرت قندهار در مزار  13 سرطان 1403
گسترش قدرت قندهار در مزار 

گسترش قدرت قندهار در مزار 

آمر امنیت فرماندهی پولیس طالبان برای ولایت بلخ که یک فرد بومی بود برطرف و به جایش یک فرد از کندهار به این کرسی تکیه زد. 

خواست زنان معترض به پایان بخشیدن ظلم آشکار بر زنان و دختران در افغانستان 07 سرطان 1403
خواست زنان معترض به پایان بخشیدن ظلم آشکار بر زنان و دختران در افغانستان

خواست زنان معترض به پایان بخشیدن ظلم آشکار بر زنان و دختران در افغانستان

روز جهانی قربانیان شکنجه در تاریخ ۲۶ جون از طرف سازمان ملل نامگذاری شد و این روز همه ساله در سراسر جهان تجلیل می‌گردد و هدف اصلی آن احترام به حقوق بشر و مبارزه با شکنجه و سوءاستفاده از قدرت است. 

روند‌ها را گروگان نگیرید 03 سرطان 1403
روند‌ها را گروگان نگیرید

روند‌ها را گروگان نگیرید

در داخل افغانستان یک گروه جنگجو، بی اعتنا به اراده مردم و با اتکا به تفنگ، به قدرت تکیه زده‌اند. 

با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد. 04 ثور 1403
با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد.

با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد.

با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد.