دوشنبه, ۲۵ سرطان , ۱۴۰۳ | Monday, 15 July , 2024
از افزایش چالش‌های اقتصادی تا کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی 24 جوزا 1403
از افزایش چالش‌های اقتصادی تا کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی

از افزایش چالش‌های اقتصادی تا کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی

پس از نشر مکتوب ریاست عمومی اداره امور طالبان، مبنی بر کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی شماری از زنان می‌گویند که آنان تنها نان آور خانواده‌شان هستند و تطبیق این فرمان رهبر طالبان جفای بزرگ به حق زنان سرپرست خانواده است.