ادامه واکنش ها به سخنان اخیر آمنه محمد | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. ادامه واکنش ها به سخنان اخیر آمنه محمد – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان معترض در یک گردهمایی اعتراضی خواهان وضاحت، در مورد احتمال بررسی به رسمیت شناسی طالبان از سوی سازمان ملل متحد شدند.
زنان معترض می‌گویند آمنه محمد درحالی از برسمیت شناسی طالبان سخن می‌زند که زنان افغانستان که نصف نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد از تمام حقوق شهروندی خود محروم هستند‌.