انتقاد ها از اظهارات اخیر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. انتقاد ها از اظهارات اخیر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

ترنم سیدی مسوول شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و یکی از زنان معترض با انتقاد از عملکرد معاون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید خانم محمد در سفرش به افغانستان هیچ دیدار و ملاقات با زنان معترض برای خواست ها و مطالبات شان نداشت و تنها به گرفتن عکسهای یادگاری با مقام های طالبان اکتفا کرد اما پس از سفرش به افغانستان در رسانه ها برای لابیگری به طالبان ظاهر شد و اکنون از تعامل و گفتگو با طالبان سخن می‌زند.
خانم سیدی از معاون دبیرکل سازمان ملل می‌پرسد« آیا به عنوان یک زن حاضر هستی با قوانین سختگیرانه‌ی طالبان بر زنان، در افغانستان یا جایی دیگر زندگی کنی، درچنین فضا نفس کشیده می‌توانی؟»
او می‌گوید نه من و هیچ زنی افغانستانی گروه تروریستی طالبان را به عنوان حاکم قبول نداریم.
recognize_gender_aparthied_in_afghanistan#