بانو غفوری یکی از زنان معترض همزمان با برگزاری نشست دوحه می‌گوید: طالبان یک گروه فاشسیتی و تروریستی اند که از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. بانو غفوری یکی از زنان معترض همزمان با برگزاری نشست دوحه می‌گوید: طالبان یک گروه فاشسیتی و تروریستی اند که از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.