تداوم اعتراضات به ممنوعیت کار زنان - خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

زنان معترض می‌گویند که طالبان به تعاملات ننگین شان با طالبان پایان داده و بیش ازاین به شعور جمعی مردم افغانستان توهین نکند.