تداوم اعتراضات به ممنوعیت کار زنان - خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبری اژانس. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

زنان معترض می‌گویند که طالبان به تعاملات ننگین شان با طالبان پایان داده و بیش ازاین به شعور جمعی مردم افغانستان توهین نکند.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.