ثنا مرادی، برای نخستین بار کتاب‌خانه‌ی را برای بانوان در بامیان، ایجاد کرده است، روزانه دها تن از دختران که از آموزش بازمانده اند برای مطالعه به این کتابخانه حضور پیدا می‌کنند. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. ثنا مرادی، برای نخستین بار کتاب‌خانه‌ی را برای بانوان در بامیان، ایجاد کرده است، روزانه دها تن از دختران که از آموزش بازمانده اند برای مطالعه به این کتابخانه حضور پیدا می‌کنند. – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.