جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان: سفرهای طالبان را تحریم کنید | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان: سفرهای طالبان را تحریم کنید – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان با سردادن شعارهای ضد طالبان در یک گردهمایی اعتراضی خواهان جلوگیری سفرهای سران طالبان به کشورهای جهان شدند.
آنان همچنان از جهانیان خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسند.