جنبش زنان برای صلح و آزادی اعلام موجودیت کرد | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. جنبش زنان برای صلح و آزادی اعلام موجودیت کرد – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

خبرگزاری زنان افغان: جنبش زنان برای صلح و آزادی متشکل از زنان معترض روز شنبه(۲۶ حمل ۱۴۰۲ خورشیدی) با گردهمایی در یک مکان سربسته درکابل اعلام موجودیت کرد.
این جنبش برای مبارزه‌ی مدنی در برابر  سیاست های زن ستیزانه‌ی طالبان و قتل های فراقانونی و دسته جمعی از سوی طالبان، محرومیت زنان از کار و تحصیل، حمایت از حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و دختران، تقویت حلقه‌های اعتراضی در برابر افراطیت و آپارتاید جنسیتی ایجاد شده است.
زنان معترض درگردهمایی شان شعار های « زن انقلاب آزادی» و « مرگ بر تروریزم و حامیان تروریزم» سردادند و خواهان رهایی عالیه عزیزی، موسی شاهین، مطیع الله ویسا و سایر زندانیان از بند طالبان شدند.