حماسه بدخشان یکی از زنان معترض در واکنش به برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل می‌گوید که این سازمان باید در کنار زنان افغانستان بایستد و از به رسمیت شناسی طالبان که یک گروه تروریستی اند خود داری کنند. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. حماسه بدخشان یکی از زنان معترض در واکنش به برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل می‌گوید که این سازمان باید در کنار زنان افغانستان بایستد و از به رسمیت شناسی طالبان که یک گروه تروریستی اند خود داری کنند. – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.