خبرگزاری زنان افغان: پس از ممنوعیت دختران و زنان از تحصیل و کار، شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر در هرات، به آموزش حرفه‌های مختلف از جمله قالین بافی روی آورده اند اما اکنون به دلیل نبود حمایت مسوولین، کارگاه آنان نیز مسدود شده است. - خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبری اژانس. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.