خبر نگاران آواره افغانستانی در ایران : نهادهای بین‌المللی حامی خبرنگاران به وضعیت اسفبار ما در ایران پایان دهد | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. خبر نگاران آواره افغانستانی در ایران : نهادهای بین‌المللی حامی خبرنگاران به وضعیت اسفبار ما در ایران پایان دهد – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

شماری از خبرنگاران افغانستانی مهاجر در ایران در یک گردهمایی اعتراضی خواهان رسیدگی نهادهای های خبرنگاران به وضعیت خبرنگاران آواره در ایران شدند.
خبرنگاران می‌گویند در خطر اخراج اجباری و با چالشهای بیکاری و فقر اقتصادی روبرو اند.