رویینا رییسی یکی از زنان معترض در واکنش به نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل بدون حضور زنان افغانستان می‌گوید که طالبان از مردم افغانستان بخصوص زنان، نمایندگی کرده نمی‌تواند | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. رویینا رییسی یکی از زنان معترض در واکنش به نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل بدون حضور زنان افغانستان می‌گوید که طالبان از مردم افغانستان بخصوص زنان، نمایندگی کرده نمی‌تواند – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.