زنان معترض در واکنش به سکوت سازمان ملل در برابر ممنوعیت کار زنان در این نهاد اعتراض کردند - خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.
ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان در کابل، بامیان، تخار و بدخشان در گردهمایی اعتراضی خواهان بسته شدن دروازه های دفاتر ملل متحد در افغانستان شدند.