فوزیه وحدت یکی دیگر از زنان معترض می‌گوید طالبان یک گروه فاشسیت و تروریستی است و در نشست دوحه از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. فوزیه وحدت یکی دیگر از زنان معترض می‌گوید طالبان یک گروه فاشسیت و تروریستی است و در نشست دوحه از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند. – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.