مهاجران افغانستان در پاکستان در واکنش به نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل بدون حضور نمایندگان زنان و مشروعیت بخشی به طالبان اعتراض کردند. - خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

معترضان خواهان جلوگیری زمینه های مشروعیت بخشی به طالبان شده و از جریان های سیاسی و احزاب مخالف طالبان خواستند که برای آزادی افغانستان متحد شوند.