همزمان با برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازملل متحد، کمپاین اعتراضی #NoToTaliban و #DonotRecognizeTaliban از سوی زنان معترض شکل گرفته است. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. همزمان با برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازملل متحد، کمپاین اعتراضی #NoToTaliban و #DonotRecognizeTaliban از سوی زنان معترض شکل گرفته است. – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.