همزمان تجلیل از روز جهانی موزیم و صد سالگی موزیم ملی هرات در قلعه اختیار الدین یا ارگ هرات | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. همزمان تجلیل از روز جهانی موزیم و صد سالگی موزیم ملی هرات در قلعه اختیار الدین یا ارگ هرات – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.