همزمان تجلیل از روز جهانی موزیم و صد سالگی موزیم ملی هرات در قلعه اختیار الدین یا ارگ هرات - خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.