گردهمایی اعتراضی زنان در کابل با انتقاد از عملکرد رینا امیری نماینده ویژه‌ی امریکا بری امور زنان و حقوق بشر افغانستان | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. گردهمایی اعتراضی زنان در کابل با انتقاد از عملکرد رینا امیری نماینده ویژه‌ی امریکا بری امور زنان و حقوق بشر افغانستان – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.