آرایشگاه ها به روی زنان و دختران بسته می‌شود
آرایشگاه ها به روی زنان و دختران بسته می‌شود

خبرگزاری زنان افغانستان: بر اساس یک مکتوبی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که تا سوم اسد ۱۴۰۲ خورشیدی جواز فعالیت آرایشگاه های زنانه ازسوی طالبان فاقد اعتبار می‌شود. درین مکتوب که در ماه سرطان امسال از سوی وزارت امر به معروف و نهی ازمنکر گروه طالبان نوشته شده آمده […]

خبرگزاری زنان افغانستان: بر اساس یک مکتوبی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که تا سوم اسد ۱۴۰۲ خورشیدی جواز فعالیت آرایشگاه های زنانه ازسوی طالبان فاقد اعتبار می‌شود.
درین مکتوب که در ماه سرطان امسال از سوی وزارت امر به معروف و نهی ازمنکر گروه طالبان نوشته شده آمده است که سر از تاریخ سوم سرطان تا سوم اسد ۱۴۰۲ تمامی قراردادها و جواز کار آرایشگاه های زنانه فاقد اعتبار است. ودرین‌ مدت آرایشگاه ها فرصت دارند که کسب وکار شان را جمع کنند.
این فرمان به دستور شفاهی ملا هبت الله رهبر نامرئی طالبان صادر شده است.
این درحالیست که زنان از کار‌کردن در تمامی‌ادارات دولتی و غیر دولتی منع شده است و تنها داکتران زن در بخش صحی و معلمین زن در مکاتب مشغول به کار اند و اکنون زنان از کارکردن در آرایشگاه ها نیز منع می‌شود.