روز شمار زنان  افغانستان
روز شمار زنان  افغانستان

انیسه شهید اولین واکسن کرونا را در افغانستان دریافت

۱۳۹۹/۱۲/۵

استعفای یلدا رویان؛ «رییس اداره‌ ارگان‌های محلی در صدد یکسان‌سازی قومی است ۱۳۹۹/۱۲/۳

نسرین بارکزی، حقوق‌دان افغان-آمریکایی به‌عنوان دستیار مشاور حقوقی کاملا هریس، معاون رییس‌جمهور آمریکا گماشته شد.

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

حسنا جلیل به حیث معین وزارت زنان تقرر یافت

۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مهتاب ساحل برنده جایزه ژاله اصفهان شناخته شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

دوقاضی زن در کابل ترور شد

۱۳۹۹/۱۰/۲۸

 حسنا جلیل معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله از مقامش برکنار شد

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

حمیرا قادری مشاور وزارت معارف از سوی رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف برکنار شد ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

یک رادیو محلی بنام زهره در کندوز توسط نماز گزاران و امام مسجد تخریب شد ۱۳۳۹۹/۱۰/۲۶

مردان مسلح سه زن از کارمندان قول اردوی۲۰۹ شاهین را مورد هدف قرار دادند  1399/10/22