رشد سالیانه زعفران و اشتغالزایی آن برای زنان
رشد سالیانه زعفران و اشتغالزایی آن برای زنان

تولید زعفران از ارزش اقتصادی برای کشور و به خصوص برای زنان که فرصت های شغلی زیادی  در اختیار ندارند برخوردار است که حدود ۸۰ فیصد زنان درکار و بار زعفران مشغول هستند. بیشتر زعفران افغانستان در ولایت هرات زرع می شود که درمجموع ۹۰ فیصد زعفران کشور را هرات تولید می کند و برای […]

تولید زعفران از ارزش اقتصادی برای کشور و به خصوص برای زنان که فرصت های شغلی زیادی  در اختیار ندارند برخوردار است که حدود ۸۰ فیصد زنان درکار و بار زعفران مشغول هستند.

بیشتر زعفران افغانستان در ولایت هرات زرع می شود که درمجموع ۹۰ فیصد زعفران کشور را هرات تولید می کند و برای بیش از ۱۸ کشور جهان زعفران افغانستان صادرمی شود، زعفران یکی از عمده ترین اقلام تجارتی افغانستان است که بسیاری از کشور های جهان طرف دارانی زیادی دارد.

آن چنان که اتاق های تجارت زنان بیان می کند :« از جمله ۳۰۵ شرکت تولید زعفران که د رافغانستان فعالیت دارند در رآس ۵۰ شرکت آن  خانم ها هستند».

فتانه رضایی مسؤل تحقیقات اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان می گوید:« به گزارش از وزارت زراعت، تولید زعفران در افغانستان ۲۲ د رصد است و ۷۴۶ خانم در تولید زعفران مشغول کار هستند.

به اساس گفته های اتحادیه ملی زعفران افغانستان حدود ۲۵ سال می شود که درافغانستان سالانه سطح زمین و سطح کاشت تولید زعفران گسترش پیدا می کند و هر سال بیشتر از سال پیش محصولات دارد آن گونه که سال گذشته درحدود ۲۰ تن زعفران تولید شده است اما انتظار می رود که سال آینده زعفران افغانستان  به پیمانه ۲۵ در صد افزایش داشته باشد.

و تعداد زیادی از خانم ها درعرصه زعفران دربخش های مختلف مانند: چیدن گل زعفران،خشک کردن، بسته بندی ، پروسس و مدیریت زعفران مشغول به کارهستند.

انجینیر بشیراحمد رشیدی رئیس اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان می گوید:«از آنجایکه فعالیت های زعفران بالغ بر هفتاد فیصد توسط خانم ها صورت میگرد امروزه میتوان گفت که زعفران اشتغالزایی بالای دارد نسبت به هر یک از اقلام زراعتی دیگر، به شکل فصلی و دایمی بیش از ده ها هزار خانم در زنجیره ارزش زعفران مشغول کار میباشند».

مسؤل اتحادیه می گوید:«در حال حاضر اتحادیه ۵۳ شرکت عضو فعال دارد که از این جمله ۵۳ شرکت عضو اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان ۴ شرکت آن توسط خانم ها رهبری میشود».

رشیدی گفت:«نظر به پیشبینی های که انجام شده بالغ به ۸۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت زعفران قرار داشته و بالغ بر۲۰ تن زعفران خالص تولیدخواهیم داشت».

بنا بر گفته های رشیدی«بیشترین مقدار زعفران افغانستان به کشور های عربی، هند، فرانسه، اسپانیا، آلمان و امریکا صادر میشود».

رشیدی تقویت هویت تاریخی زعفران افغانستان، تثبیت جایگاه اتحادیه به مثابه خانه مشترک دست اندر کاران صنعت زعفران در افغانستان، کوتاه ساختن دست دلالان و فراهم نمودن زمینه روابط مستقیم زارعین زعفران کار با شرکت های فعال زعفران، همکاری با دهاقین جهت رشد آگاهی و امکانات شان و همچنان تلاش به منظور رشد و معیاری ساختن تولید پروسس بسته بندی و صادارت زعفران افغانستان را از جمله کار ها و فعالین های این اتحادیه می خواند و ضافه می کند که تامین روابط با سایر انجمن های ولایتی و زارعین زعفران کار وتلاش به منظور بسیج ساختن تولید کننده گان  زعفران در سایر نقاط کشور، ، همکاری با مقامات دولتی وسایر مؤسسات داخلی و خارجی جهت حمایت از صنعت زعفران و حل مشکلات که در روند تولید و فروش زعفران وجود داشته است را اهداف و فعالیت های اتحادیه می پندارد.

 و می افزاید که :« اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان درحال حاضر بیش از چندین هزار عضو داشته که ۵۳ شرکت و ۴۲ انجمن درهشت ولایت به شکل مستقیم به صورت بسیج فعالیت دارند».

کاشت و برداشت زعفران درسال های اخیر رشد چشم گیری داشته و از درآمد اقتصادی خوبی نیز برخوردار است و همچنان صنعت زعفران سبب شده است که تعداد زیادی از خانم ها که از فرصت های شغلی زیادی برخوردار نیستند، مصروف کار شده و درآمد اقتصادی داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

[review]