آرزو احمدی از سوی پولیس پاکستان دستگیر شد
آرزو احمدی از سوی پولیس پاکستان دستگیر شد

خبرگزاری زنان افغان: آرزو احمدی دختر ورزشکار افغان که در چهارم جون حریف های پاکستانی، آمریکایی و کانادایی اش را شکست داده و به مدال طلا دست یافته بود از سوی پولیس پاکستان دستگیر شد. آرزو در پیام صوتی به رسانه ها می‌گوید که در مسیر برگشت به اسلام آباد  در ایالت سند با وجود […]

خبرگزاری زنان افغان: آرزو احمدی دختر ورزشکار افغان که در چهارم جون حریف های پاکستانی، آمریکایی و کانادایی اش را شکست داده و به مدال طلا دست یافته بود از سوی پولیس پاکستان دستگیر شد.
آرزو در پیام صوتی به رسانه ها می‌گوید که در مسیر برگشت به اسلام آباد  در ایالت سند با وجود مدارک UNHCR  ازسوی پولیس این کشور دستگیر شده و حدود پنج ساعت است که در بند پولیس بسر می‌برد.
معلوم نیست که آرزو احمدی در کدام زندان یا پوسته‌ی امنیتی ایالت سند پاکستان زندانی می‌باشد.
آرزو احمدی گفته است او اسناد مهاجرتی از سازمان ملل دارد، اما با آن هم از سوی پولیس بازداشت شده است.
این درحالیست که طی چند روز اخیر پولیس پاکستان موج دستگیری مهاجران افغان درین کشور را افزایش داده است.