آغاز امتحان سرتاسری کانکور و محرومیت حضور دختران دانش‌آموز در ولایت هرات
آغاز امتحان سرتاسری کانکور و محرومیت حضور دختران دانش‌آموز در ولایت هرات

  خبرگزاری زنان افغانستان: امروز پنج شنبه برابر است با اولین روز امتحان کانکور در ولایت هرات که بدون حضور دختران برگزار گردید. شماری از دختران دانش‌آموز ‌که داوطلب کانکور بوده اند می‌گویند، با منع شدن دختران از این امتحان، زحمات دوازده سالهٔ شان نا دیده گرفته شده و این جفای بزرگ را فراموش نخواهند […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: امروز پنج شنبه برابر است با اولین روز امتحان کانکور در ولایت هرات که بدون حضور دختران برگزار گردید. شماری از دختران دانش‌آموز ‌که داوطلب کانکور بوده اند می‌گویند، با منع شدن دختران از این امتحان، زحمات دوازده سالهٔ شان نا دیده گرفته شده و این جفای بزرگ را فراموش نخواهند کرد.

مرسل کریمی، یک تن از داوطلبان کانکور است که مانند صدها دختر دیگر از این امتحان محروم مانده است.
وی می‌گوید: «چندین سال منتظر چنین روزی بودم و فکر می‌کردم روزی که امتحان کانکور را موفقانه سپری کنم یک قدم به آرزوهایم نزدیک‌تر می‌شوم اما همه چیز برعکس شد امروز بجای اشتراک در امتحان، در خانه نشسته بخاطر از بین رفتن اهداف و آرزوهایم گریه می‌کنم.»

چندی پیش، اداره ملی امتحانات در افغانستان گفته بود که وزارت تحصیلات عالی ظرفیت جذب فارغان ذکور مکاتب را دارد و به رویت این ظرفیت تنها از پسران امتحان کانکور اخذ می‌شود و برای دختران حق اشتراک داده نشده است.

بهناز اسلمی، یک تن از داوطبان دیگری‌ست که نتوانسته است در امتحان کانکور امسال اشتراک کند و می‌گوید با وجودی که فورم ثبت نام را اخذ کرده بود اما مانند دختران دیگر از اشتراک در این امتحان محروم شده است.

وی می‌گوید: «تمام زحمات و بیدار خوابی‌های چندین ساله ما با منع شدن از امتحان کانکور امروز از بین رفت و بخاطریکه دختر هستیم نمی‌توانیم درس بخوانیم و به اهداف خود برسیم در حالی که تمام کشور‌های اسلامی دختران شان درس می‌خوانند اما این حق در کشور ما از ما گرفته می‌شود.»

قبل از شروع امتحانات سرتاسری کانکور در افغانستان، اشتراک دختران در این امتحان ممنوع گردید و فقط برای پسران اجازه ورود داده شده که این امر واکنش‌های شمار زیادی از دختران دانش‌آموز را نیز در قبال داشت.