آموزش‌های پنهان خانگی در ولایت ارزگان؛ امید تازه‌ای دختران محروم از آموزش
آموزش‌های پنهان خانگی در ولایت ارزگان؛ امید تازه‌ای دختران محروم از آموزش

خبرگزاری زنان افغانستان: با به قدرت رسیدن دوباره رژیم طا.لبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ این گروه در اولین اقداماتش دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بستند. با محروم ماندن دختران از تعلیم، بسیاری از معلمان در مدارس خانگی به تعلیم آنها می‌پردازند. این‌گروه زن‌ستیز ممنوعیت‌ های‌شان را یکبار دیگر بر زنان افغانستان روا داشتند. اولین […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با به قدرت رسیدن دوباره رژیم طا.لبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ این گروه در اولین اقداماتش دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بستند. با محروم ماندن دختران از تعلیم، بسیاری از معلمان در مدارس خانگی به تعلیم آنها می‌پردازند.

این‌گروه زن‌ستیز ممنوعیت‌ های‌شان را یکبار دیگر بر زنان افغانستان روا داشتند. اولین حمله‌شان بر ادامه‌ی تعلیم و تحصیل زنان بود که به بهانه‌های مختلف از آن جلوگیری کردند. این گروه ضد زن دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بستند، ولی دختران این کشور خاموش ننشستند، در کنار اعتراضات خیابانی دست به ایجاد کورس‌های خانگی زدند.

هدف ایجاد این کورس‌ها تشویق دختران به خواندن کتاب‌های بالاتر از صنف شش و داستان‌های مختلف، حمایت تحصیلات دختران و تشویق آن‌ها به ادامه تعلیم که می‌تواند امید و انگیزه را در آن‌ها تقویت کند و همچنان نه گفتن به تصمیم ظالمانه حکومت طا.لبان می‌باشد.

رونا یکی از معلمانی است که کورس خانگی‌ای را برای دختران بالاتر از صنف ششم در ولایت ارزگان، ایجاد کرده است.

این معلم زن که در کورس خانگی خود علوم ساینسی را تدریس می‌کند، در مصاحبه با خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید: “کورس من برای دختران صنف هفت الی دوازده می‌باشد. “کورسی را که ایجاد کرده‌ام کاملاً رایگان بوده برای دخترانی که یکبار نخل‌امید شان با بسته شدن مکاتب به زمین خورد و خاموشی را اختیار نکرده و دوباره دست به تلاش زده‌اند تا آینده‌ی درخشانی را برای خود و کشور شان رقم زنند”.

 

امید است با فشار “جامعه‌‌جهانی” دروازه‌های مکاتب باز شود و همه‌ای دختران در تمام ولایات بتوانند به تعلیم خود ادامه دهند.