آموزش نمی‌تواند در انتظار باشد
آموزش نمی‌تواند در انتظار باشد

خبرگزاری زنان افغان: دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یونما) در افغانستان با نشر آماری از حضور زنان در تحصیلات عالی در گذشته و زمان حال که توسط سازمان یونسکو گردآوری شده، گفته است که آموزش نمی‌تواند در انتظار باشد. در گزارش سازمان یونسکو آمده است که طی دو دهه‌ی اخیر در افغانستان، حضور زنان در […]

خبرگزاری زنان افغان: دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یونما) در افغانستان با نشر آماری از حضور زنان در تحصیلات عالی در گذشته و زمان حال که توسط سازمان یونسکو گردآوری شده، گفته است که آموزش نمی‌تواند در انتظار باشد.
در گزارش سازمان یونسکو آمده است که طی دو دهه‌ی اخیر در افغانستان، حضور زنان در دانشگاه ها بیست برابر شده بود امابا حاکمیت طالبان حضور زنان در نظام تحصیلات عالی به صفر رسیده است.
بر اساس این آمار، در سال ۲۰۰۱ حدود پنج هزار زن در دانشگاه های افغانستان مشغول تحصیل بودند اما در سال ۲۰۲۱ این رقم بیست برابر افزایش یافته بود و در سال ۲۰۲۳ وبا حاکمیت دوباره‌ی طالبان، این آمار به صفر رسیده است و هیچ زنی حق تحصیل در دانشگاه های کشور را ندارد.
یونما این وضعیت را غیرقابل قبول خوانده و تاکید کرده است که «آموزش نمی‌تواند در انتظار باشد. »
Recognize_Gender_Apartheid_in_Afghanistan#