آپارتاید جنسیتی طالبان به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود
آپارتاید جنسیتی طالبان به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود

آپارتاید جنسیتی طالبان به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود خبرگزاری زنان افغانستان: همزمان با ششمین روز اعتصاب غذایی تمنا پریانی در آلمان، گروهی از فعالین حقوق زن، کنشگران مدنی، فعالین حقوق بشر و زنان معترض خیابانی که به دلیل فعالیت های مدنی و اعتراضات خیابانی علیه طالبان به پاکستان مهاجر شدند طی […]

آپارتاید جنسیتی طالبان به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود

خبرگزاری زنان افغانستان: همزمان با ششمین روز اعتصاب غذایی تمنا پریانی در آلمان، گروهی از فعالین حقوق زن، کنشگران مدنی، فعالین حقوق بشر و زنان معترض خیابانی که به دلیل فعالیت های مدنی و اعتراضات خیابانی علیه طالبان به پاکستان مهاجر شدند طی یک گردهمایی اعتراضی از تحصن و اعتصاب غذایی تمنا پریانی حمایت کردند.

این فعالان امروز در اسلام آباد گردهم آمده و با سردادن شعارهای ضد طالبانی تاکید کردند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت از سوی سازمانهای حقوق بشری به رسمیت شناخته شود.

در قطعنامه‌ای که از سوی این فعالان در اسلام آباد منتشر شده آمده است:« دو سال است که ما زیر شکنجه و رنج و خشونت طالبان قرار داریم؛ زنان افغانستان به خاطر جنسیت شان از حقوق انسانی شان محروم شده‌اند حقوق بشر در افغانستان نقض شده است وجنایات طالبان علیه مردم افغانستان هر روز افزایش می‌یابد.»

زنان معترض تاکید کردند که در صورت عدم توجه جهان به خواستهای زنان معترض، تحصن و اعتصاب غذایی نا محدود زنان در شهرهای مختلف جهان شکل می‌گیرد.

این زنان در قطعنامه شان بعضی خواستها و مطالبات را از جامعه جهانی و سایر سازمانهای بین المللی خقوق بشری مطرح کردند.

به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، توقف کمک های مالی به طالبان، رهایی فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر و خبرنگاران از زندان طالبان از خواستهای زنان معترض است.

آنان همچنان تاکید کردند که «ما خواهان توجه عاجل و ضروری سازمان ملل متحد به خواست تمنا و دیگر همرزمان‌اش که دست به اعتصاب غدایی زدند، هستیم. در غیر آن هر اتفاقی برای اعتراض کنندها رخ دهد جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تمام کشورهای جهان از جمله ایالات متحده امریکا امریکا و طالبان مسوول می‌باشد.»

آنان همچنان تاکید کردند که در صورتیکه سازمان ملل متحد و کشورهای جهان به خواست انسانی و اعتصاب غدایی تمنا زریاب پریانی در مدت ۱۲ روز توجه نکنند، «ما حاضریم که دست به اعتصاب غذایی نا محدود بزنیم.»