آینده‌ی ناروشن کارمندان دولت: مالیات حلال و تقاعد حرام؟
آینده‌ی ناروشن کارمندان دولت: مالیات حلال و تقاعد حرام؟
ملاهبت‌الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان، طی فرمانی به ادارت نظامی و غیر نظامی به‌تازه‌گی دستور صادر کرده که دیگر سهم تقاعدی را از حقوق ماهانه کارمندان کسر نکنند.

ملاهبت‌الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان، طی فرمانی به ادارت نظامی و غیر نظامی به‌تازه‌گی دستور صادر کرده که دیگر سهم تقاعدی را از حقوق ماهانه کارمندان کسر نکنند.

کارمندان دولتی در کشور این اقدام رهبر گروه طالبان را عملاً به‌معنای منحل شدن و پایان نظام تقاعدی/بازنشسته‌گی عنوان می‌کنند. براساس برآورد آنان، در صورتی که کارمندان دولت تقاعد کنند، هیچ آینده‌ی در کشور نداشته و حقوقی به آنان تعلق نخواهد گرفت.

طبق دستور ملاهبت‌الله، کسر حقوق تقاعدی از معاشات کارمندان از ابتدای ماه‌حمل سال جاری ۱۴۰۳ متوقف شود.

یک منبع وزارت مالیه گروه طالبان این دستور را تایید کرده و گفته‌است براساس این فرمان دیگر حقوق و امتیاز تقاعدی وجود ندارد.

همچنین، رهبر گروه طالبان از وزارت مالیه خواسته که در باره تمام کارمندان ملکی و نظامی، “تاریخ انتصاب، مدت خدمت و میزان تعیین شده مستمری تقاعدی آنان به‌وی اطلاع و گزارش داده‌شود”.

در حالی‌که مدت سه‌سال می‌شود تقاعد کننده‌گان کشور هیچ حق و حقوقی دریافت ننموده و از وضعیت بد اقتصادی و وخیم شدن زنده‌گی شان بارها شکایت نموده‌اند.

با این‌حال، بیش از ۱۵۰ هزار مامور بازنشسته می‌گویند؛ “نزدیک به سه‌سال می‌شود که همواره منتظر دریافت معاشات تقاعدی شان هستند و تعدادی زیادی آنان این مدت بارها دست به‌اعتراض زده و از عدم پرداخت معاش تقاعدی شان شکایت کرده‌اند. اما؛ این گروه در سه‌سال گذشته معاش تقاعدی کارمندان را پرداخت ننموده بلکه بهانه‌های گوناگون را مطرح کرده‌اند.

سال گذشته وزارت مالیه گروه طالبان اعلام کرده‌بود که ۴ میلیارد افغانی را برای پرداخت معاشات تقاعد کننده‌گان اختصاص داده اما؛ رهبر این گروه در آن زمان پرداخت این مقدار پول را تایید نکرد.

گفتنی‌ست که، ملاهبت‌الله آخوندزاده، در فرمان جدید خود برای ممنوعیت نظام بازنشسته‌گی/تقاعدی در ادارات دولتی کشور هیچ دلیلی را تاکنون مطرح نکرده اما؛ احساس می‌شود که تعدادی از رهبران این گروه براساس باورها و تفسیرات شان معاش تقاعد کننده‌گان را خلاف شریعت بدانند.

با به‌قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان بر افغانستان، زنان و دختران از تمام حقوق و امتیازات اولیه شان در زنده‌گی محروم گردیدند اما به‌تازه‌گی این گروه مردان را نیز از حق قانونی و شرعی شان که همانا تقاعد است محروم ساخته‌است.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان