داکتر پتونی تایشمن در “ائتلاف نهادهای مدنی افغانستان و آلمان به مناسبت هشتم مارچ در راه پیمایی گسترده‌ای اروپا و آمریکا؛
داکتر پتونی تایشمن در “ائتلاف نهادهای مدنی افغانستان و آلمان به مناسبت هشتم مارچ در راه پیمایی گسترده‌ای اروپا و آمریکا؛
با افتخار و همزمان با تعهد عمیق امروز ایستاده ام تا در روز جهانی زن به شما درباره آپارتاید جنسیتی صحبت کنم. 

بانوان و آقایان محترم!

با افتخار و همزمان با تعهد عمیق امروز ایستاده ام تا در روز جهانی زن به شما درباره آپارتاید جنسیتی صحبت کنم.

یک کشور در این جهان وجود دارد که دختران از حق تحصیل محروم میشوند، زنان اجازه کار ندارند و برای یک زن، ترک خانه میتواند به معنای انداخته شدن در زندان، شکنجه و سوء استفاده جنسی باشد. تنها در سه ماه گذشته شش زن پس از آزادی از زندان به خودکشی پرداختند چهار نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر زخمی شدند در ماه گذشته، یک دختر چهارده ساله و یک زن بیست و یک ساله مرده در خیابان یافت شدند.

این کشور افغانستان نام دارد، یک کشور که در آن زنان دیگر ارزشی ندارند. اما زنان شجاع افغان سکوت نمیکنند. آنها با تمام توان خود مقاومت میکنند و برای این اقدام بالاترین قیمت را پرداخت میکنند. این به این معناست که خواهران افغان ما به جمع چند کشور دیگر، در خط مقدم دفاع از حقوق زنان قرار دارند. مبارزه آنها تنها برای خودشان نیست، بلکه آنان برای زنان در اینجا، در آلمان، اتحادیه اروپا و سراسر جهان نیز می جنگند. آنها سربازان واقعی دموکراسی هستند آنها برای حقوق هر زن در سیاره ما میجنگند افتخار به آنها!

امروز در این روز جهانی زن از تمام زنان جهان دعوت میکنم که متحد شوند و برای حقوق خواهران خود در افغانستان ایستادگی کنند. ما نمیتوانیم اجازه دهیم که آپارتاید جنسیتی به عنوان عادیت پذیرفته شود. طالبان، کسانی که این اعمال وحشتناک را انجام میدهند، از کشورهای مختلف حمایت میگیرند. به عنوان زنان جهان ما باید در کنار خواهران افغانی مان باشیم.

زیرا اگر آپارتاید جنسیتی در یک کشور قبول و عادی شود خطر وجود دارد که این مسأله در جاهای دیگر نیز به عنوان عادیت مطرح شود ما مسئولیت داریم که برخاسته و حقوق اساسی زنان در افغانستان را بدون هیچ توافقی دفاع کنیم.

در مواجهه با طالبان، احتمالاً ساده به نظر میرسد ارزشهای دموکراتیک را قربانی کنیم، اما حمایت و همبستگی ما صداهای قوی تری دارد. ما نباید سکوت کنیم هنگامی که خواهرانمان درد میکشند. با هم میتوانیم صدای زنان را بین المللی کنیم زنان افغان را قدرت بدهیم و طالبان را مجبور به لغو رژیم ستم آمیز خود و معاقبه افراد این رژیم در سطح بین و همچنین همان طور که فیلسوف بزرگ آلمانی ایمانوئل کانت گفت: “از لحاظ قانون، یک فرد گناهکار است اگر حقوق دیگران را نقض کند. در اخلاق او گناهکار است اگر فقط به این فکر کند.” با امید به اینکه این کلمات ما را در تلاش برای عدالت و برابری هدایت کنند. برابری بیش از یک کلمه است؛ این یک جنبش است که در قلب جامعه ما نفوذ میکند. این جنبش ما را به چالش میکشد که با هم برای یک دنیا ایستاده شویم که در آن برابری تنها برای تجلی استفاده نشده زندگی شود.

به کنار زنان افغان بایستیم زیرا تنها زمانی که با هم بلند میشویم و برای آزادی و برابری انسانی شان و تمام زنان جهان می جنگیم می توانیم تغییر واقعی ایجاد کنیم.

حقوق یکسان، وظایف یکسان – برابری برای یک آینده قوی

داکتر پتونی تایشمن

موسس انجمن هماهنگی زنان فعال افغان و

رئیس موسسه اروپایی ادغام در برلین

  • نویسنده : داکتر پتونی تایشمن
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان