اجباری کردن دختران به پوشیدن چادری در بامیان
اجباری کردن دختران به پوشیدن چادری در بامیان

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر روز گذشته، (چهارشنبه، ۸ قوس) شماری از دختران را در بازار و مراکز آموزشی تهدید کرده‌اند که پس از این با چادری از خانه های شان بیرون شوند. به گفته‌ی منابع، محتسبان امر به معروف چندین دختران را […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر روز گذشته، (چهارشنبه، ۸ قوس) شماری از دختران را در بازار و مراکز آموزشی تهدید کرده‌اند که پس از این با چادری از خانه های شان بیرون شوند.

به گفته‌ی منابع، محتسبان امر به معروف چندین دختران را که چادری نداشته اند در مسیرهای قریه زرگران و سرخ‌قول، متوقف کرده و مجبور کرده به خانه‌های شان برگردند و با چادری به بازار این ولایت بروند.

بر بنیاد معلومات منابع، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بامیان، هفته‌ی دو الی سه بار در بازارهای این ولایت گشت و گذار می‌کنند و با زنان و دخترانی‌که چادری ندارند برخورد جدی می‌کنند.

این در حالی است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پیش از این چندین دختر را به دلیل پوشیدن کفش به رنگ سفید نیز تهدید کرده بودند که پس از این دیگر کفش با رنگ سفید نپوشند.