اختطاف و قتل یک زن در ولایت خوست از سوی طالبان
اختطاف و قتل یک زن در ولایت خوست از سوی طالبان

خبرنگاران محلی در ولایت خوست میگویند که طالبان زنی به اسم نوریه یک کارمند سابق مرکز توحید این ولایت را کشتند. بر اساس اطلاعات خانم نوریه ابتدا از وظیفه اش  برکنار و سپس بارها توسط استخبارات طالبان احضار و تهدید شده است. نوریه اخیرا  در نهاد  (ADI) مشغول به کار بوده و در آنجا نیز […]

خبرنگاران محلی در ولایت خوست میگویند که طالبان زنی به اسم نوریه یک کارمند سابق مرکز توحید این ولایت را کشتند.
بر اساس اطلاعات خانم نوریه ابتدا از وظیفه اش  برکنار و سپس بارها توسط استخبارات طالبان احضار و تهدید شده است.
نوریه اخیرا  در نهاد  (ADI) مشغول به کار بوده و در آنجا نیز همواره توسط افراد طالبان تعقیب و تهدید شده است.
سر انجام چند روز پیش هنگامیکه از خانه اش در منطقه‌ی لکنو در حال رفتن به وظیفه بود با موتر نوع سراچه اختطاف  و سپس به طرز فجیعی به‌قتل رسیده است.
مقامات محلی طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند اما قتل زنان بخاطر کارکردن بیرون از خانه تحت سلطه‌ی طالبان تازگی ندارد.
چندی قبل یک زن جوان کارمند ریاست معارف در ولایت کندز نیز پس از بارها تهدید بخاطر ترک وظیفه به گونه‌ی وحشیانه در حمام خانه اش سر بریده شد.
اما ولایت خوست یکی از ولایاتی با مردمان سنتی است که در حکومت گذشته نیز زنانی زیادی از حق کار و آموزش محروم بودند.
خبرگزاری زنان افغانستان