ادارۀ ملی امتحانات: تنها از فارغان ذکور مکاتب امتحان کانکور اخذ می‌گردد
ادارۀ ملی امتحانات: تنها از فارغان ذکور مکاتب امتحان کانکور اخذ می‌گردد

خبرگزاری زنان افغانستان: ادارۀ ملی امتحانات تحت اداره حکومت سرپرست طالبان گفته است که وزارت تحصیلات عالی پلان جذب جوانان در نهادهای تحصیلی از طریق امتحان کانکور ۱۴۰۲ را تهیه نموده و به این اداره سپرده است. ادارۀ ملی امتحانات عصر روز دوشنبه (۲۶ سرطان) در خبرنامۀ نوشته است که این اداره بر اساس پلان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: ادارۀ ملی امتحانات تحت اداره حکومت سرپرست طالبان گفته است که وزارت تحصیلات عالی پلان جذب جوانان در نهادهای تحصیلی از طریق امتحان کانکور ۱۴۰۲ را تهیه نموده و به این اداره سپرده است.

ادارۀ ملی امتحانات عصر روز دوشنبه (۲۶ سرطان) در خبرنامۀ نوشته است که این اداره بر اساس پلان وزارت تحصیلات عالی فقط از ظرفیت مشخص شده در آن امتحان اخذ می‌نماید و متقاضیان کامیاب را به نهادهای تحصیلی ذیربط معرفی خواهد کرد.

در پارۀ از خبرنامه ادارۀ ملی امتحانات مسئولیت ممنوعیت اشتراک دختران در امتحان کانکور را از عهده خود ساقط ساخته و گفته است: «این اداره به شرکت و عدم شرکت کسی در امتحانات کانکور سهمی ندارد، بل مطابق خواست وزارت تحصیلات عالی امتحانات کانکور را دایر می‌کند.»

ادارۀ ملی امتحانات تاکید کرده است برای امسال فقط ظرفیت جذب فارغان ذکور مکاتب از سوی وزارت تحصیلات عالی مشخص شده است و به رویت این ظرفیت تنها از پسران امتحان کانکور اخذ می‌شود.

در همین حال دختران از اینکه نمی‌توانند در امتحان کانکور اشتراک نمایند ابراز نگرانی کرده و می‌گویند با آمدن طالبان و وضع محدودیت ها از سوی این گروه دیگر امیدی برای شان نمانده است.