ادامه بازداشت نظامیان و کارمندان حکومت قبلی
ادامه بازداشت نظامیان و کارمندان حکومت قبلی
منابع مردمی در تخار می‌گویند که اداره استخبارات طالبان دو کارمند امنیت ملی حکومت پیشین را از این ولایت بازداشت کرده و به‌ جای نامعلوم انتقال داده است.

منابع مردمی در تخار می‌گویند که اداره استخبارات طالبان دو کارمند امنیت ملی حکومت پیشین را از این ولایت بازداشت کرده و به‌ جای نامعلوم انتقال داده است.

منابع روز دوشنبه، ۲۴ ثور، به رسانه ها تایید کردند که طالبان این افراد را چهار روز پیش از محل کارشان در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار بازداشت کرده‌است.

به گفته منابع، این دو تن “موسی‌احمد” و “منیراحمد” نام داشتند.

که موسی‌احمد و منیر احمد پس از سقوط حکومت پیشین در ریاست استخبارات طالبان در تخار کار می‌کردند، اما حدود یک ماه پیش ‌از وظیفه‌شان برکنار شده و مصروف زندگی عادی بودند.

طالبان در مورد بازداشت این دو تن چیزی نگفته‌است و علت بازداشت شدن این دو نیز معلوم نیست.

افزون بر این، طالبان چند قبل یک افسر حکومت پیشین و دو تن از دوستانش را، و یک آموزگار را در ولایت پنجشیر به دلایل نامعلوم بازداشت کرده بود.

براساس گزارش ها طی دو هفته گذشته استخبارات طالبان در تخار به تعداد ۱۰ تن از کارمندان امنیت ملی و نظامیان حکومت پیشین را به شمول یک فرد ملکی در این ولایت بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرده‌اند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان