ادامه کشتار زنجیره‌ای زیر حاکمیت طا.لبان 
ادامه کشتار زنجیره‌ای زیر حاکمیت طا.لبان 

خبرگزاری زنان افغانستان: شام‌گاه یک‌شنبه، داود وحدت، افسر نظامی در دولت پیشین در خانه‌اش در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی از سوی طا.لبان تیرباران شد. هم‌چنین محمد اسحاق علی‌زاده، فرد ملکی، شام‌گاه یک‌شنبه در ولسوالی ناور ولایت غزنی توسط افراد وابسته به طا.لبان گلوله‌باران شد. با این حال، یک دانشجو به نام مصدق غفاری، بعد […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شام‌گاه یک‌شنبه، داود وحدت، افسر نظامی در دولت پیشین در خانه‌اش در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی از سوی طا.لبان تیرباران شد.

هم‌چنین محمد اسحاق علی‌زاده، فرد ملکی، شام‌گاه یک‌شنبه در ولسوالی ناور ولایت غزنی توسط افراد وابسته به طا.لبان گلوله‌باران شد.

با این حال، یک دانشجو به نام مصدق غفاری، بعد از ظهر یک‌شنبه، در ولسوالی پاتو ولایت دایکندی، در ایستگاه بازرسی طا.لبان به قتل رسید.

طا.لبان از روزی که به قدرت رسیده اند به کشتار و قتل افراد نظامی دولت پیشین پرداخته است. استخبارات گروه طا.لبان در کمین افرادی اند که در بخش‌های نظامی در دولت پیشین فعالیت داشته اند.

صدها تن از ترس طا.لبان وطن را ترک کرده است، تعدادی از گوشه‌ای به گوشه شهر و دهات فراری شده اند و بسیاری از افراد به شکل زنجیره‌ای هر روز زیر تیغ طا.لبان قرار می‌گیرند.