از فقر اقتصادی و بیکاری تا افزایش زنان تکدی‌گر‌ در ولایت هرات
از فقر اقتصادی و بیکاری تا افزایش زنان تکدی‌گر‌ در ولایت هرات

خبرگزاری زنان افغانستان: تعداد زنان تکدی‌گر در ولایت هرات به دلایل محتلف از جمله فقر، بیکاری و کم شدن کمک‌های بشردوستانه، نسبت به گذشته افزایش یافته است. افزایش تعداد زنان تکدی‌گر نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعی نامطلوب کشور می‌باشد و زنانی که به عنوان گداها فعالیت می‌کنند، ممکن است به دلیل فقر، بیکاری یا عدم […]

خبرگزاری زنان افغانستان: تعداد زنان تکدی‌گر در ولایت هرات به دلایل محتلف از جمله فقر، بیکاری و کم شدن کمک‌های بشردوستانه، نسبت به گذشته افزایش یافته است.

افزایش تعداد زنان تکدی‌گر نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعی نامطلوب کشور می‌باشد و زنانی که به عنوان گداها فعالیت می‌کنند، ممکن است به دلیل فقر، بیکاری یا عدم دسترسی به منابع اقتصادی دچار این وضعیت شده باشند.

افسانه، یک تن از زنان تکدی‌گر در ولایت هرات است که از دو ماه به این سو به دلیل مشکلات اقتصادی در مناطق مختلف شهر تکدی‌گری می‌کند.

وی می‌گوید:«شوهرم ایران رفت که کار کند اما شش ماه است که از او هیچ خبری نداریم. خودم بیکار هستم، چهار طفل دارم که خورد هستند و توانایی کار کردن را ندارند. هر جا رفتم برایم کار پیدا نشد حتی صفا کاری خانه‌ها آخر مجبور شدم کنار سرک و خیابان بنشیم و دست گدای دراز کنم تا لقمه نانی برای اولادهایم پیدا کنم. خدا هیچ کس به این روز گرفتار نکند و ما را هم از این حالت نجات دهد».

در چند قدمی افسانه، خانم دیگری‌ست که تکدی‌گری می‌کند و همراه با دو طفل خود به این امید نشسته است تا کسی برایش چند افغانی کمک کند.

وی می‌گوید:« از روی مجبوریت این کار را می‌کنم وگرنه کی دوست دارد کنار سرک بنشیند و دست به گدایی دراز کند. شوهرم معتاد است یک طفلم سه سال و طفل دیگرم یک ساله است مجبورم به یک شکلی لقمه نانی پیدا کنم که اطفالم از گشنه‌گی نمیرند. برایم تحمل این وضعیت بسیار زیاد سخت تمام می‌شود از مسوولین می‌خواهم که برای ما مردم بی بضاعت کاری بکنند تا از این حالت نجات پیدا کنیم».

فقر و بیکاری، مشکلات اقتصادی و نبود کمک‌های بشردوستانه‌ باعث شده است تا تعداد زنان تکدی‌گر و بی بضاعت افزایش یافته و نیازمندان کمک‌های بشر دوستانه نیز بیشتر از قبل شده است.