از میان محدودیت ها در جستجوی کار آفرینی برای زنان است
از میان محدودیت ها در جستجوی کار آفرینی برای زنان است

خبرگزاری زنان افغان: نفس گل جامی بانوی تجارت پیشه در هرات است. وی برای صدها دانشجو، دانش آموز و زن زمینه‌ی کاری فراهم می‌کند. این بانو در دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان به تجارت آغاز کرد و اکنون پس از گذشت بیست سال و حاکمیت دوباره‌ی طالبان در تلاش گسترش فعالیت های تجاری اش بوده و […]

خبرگزاری زنان افغان: نفس گل جامی بانوی تجارت پیشه در هرات است.
وی برای صدها دانشجو، دانش آموز و زن زمینه‌ی کاری فراهم می‌کند.

این بانو در دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان به تجارت آغاز کرد و اکنون پس از گذشت بیست سال و حاکمیت دوباره‌ی طالبان در تلاش گسترش فعالیت های تجاری اش بوده و در بخش های تولید قالین، مواد غذایی، خامک دوزی و خیاطی در حوزه‌ی غرب زمینه‌ی کار فراهم می‌کند.

خانم جامی می‌گوید که: « برای شاگردان و دانشجو هایی که از مکتب و پوهنتون محروم شده بودند خواستم یک سرگرمی بسازم و به فکر ایجاد یک گارگاه خیاطی شدم، در این کارگاه صد نفر بصورت مستقیم و حدود یک هزار نفر بصورت غیر مستقیم ان شاء الله در بخش خامک دوزی فعالیت خواهد داشتند و در کنار ازو حدود ۳۵ نفر هم در بخش ترشی سازی با ما همکار هستند که همه خانم هاین و امیدوارم شرایط اقتصادی بهتر بشه در هر دو بخش تعداد خانم ها زیادتر کنم.»

وارد کارگاه ترشی سازی شدم، زنان و دختران مصروف ساختن ترشی هستند.
شماری از آنان دانشجو و دانش‌آموز و شماری هم خانم های نان آور خانواده هستند.
به گفته‌ی آنان به دلیل فرار از وضعیت بد روحی و همچنان پوره کردن مصارف خانواده های شان به کار در این‌جا روی آورده اند.

فریحه دانش‌‌آموز صنف یازدهم مکتب بود، وی می‌گوید که به سبب شرایط پیش آمده و بازماندن از تحصیل، مجبور به کار در این کارگاه شده است.
«« تقریبا پنج ماه میشه که اینجا کار میکنم، قبلن ترشی درست می‌کردیم و حالا خیاطی کار میکنیم تقریبا شاگرد ها صد نفر هستند و البته مه قبلن درس میخواندم، صنف یازدهم مکتب بودم و حالی روی اوردم به خیاطی، خوشحالم که کار میکنم البته اگر درس میخواندیم که بهتر بود و حالی چون مکتب ها به روی ما قطع شده خوشحال هستیم که کار میکنیم و عایدی از خود بدست میاوریم.»

سمیه یکی از زنان خامک دوز می‌گوید که: «صدنفر اینجا حالا کار میکنیم و یک هزار نفر دیگه هم ماییم که اینجا با ما همکاری کنند.»

این در حالی‌ست که پس از ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان، شمار زیادی از زنان و دختران به کار در کارگاه های مختص به زنان مصروف شده اند.

آمار های اتاق تجارت زنان در حوزه‌ی غرب نشان می‌دهد که اکنون بیش از ۴۵۰ بانو‌ی تجارت پیشه جواز فعالیت از این اتاق را داشته و برای شمار زیاد از زنان و دختران زمینه‌ی کار فراهم می‌کنند.