استعفای معاون وزارت دفاع
استعفای معاون وزارت دفاع

منیره یوسف‌زاده، معاون وزارت دفاع ملی در امور کارمندان و آموزش از سمتش استعفا داده است یوسف‌زاده در صفحه‌ فیسبوک خود این خبر را تایید کرده و علت استعفایش را موضوع شخصی گفته است

منیره یوسف‌زاده، معاون وزارت دفاع ملی در امور کارمندان و آموزش از سمتش استعفا داده است
یوسف‌زاده در صفحه‌ فیسبوک خود این خبر را تایید کرده و علت استعفایش را موضوع شخصی گفته است