استفاده‌ از لباس‌های غیر افغانی در بازار بامیان از سوی امر به معروف ممنوع شد
استفاده‌ از لباس‌های غیر افغانی در بازار بامیان از سوی امر به معروف ممنوع شد

خبرگزاری زنان افغان: ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بامیان بار دیگر از تاجران و دکانداران این ولایت خواسته است که پس از این از لباس‌های چسب و نازک “خلاف آنچه را که طالبان از آن به عنوان فرهنگ غیر اسلامی و افغانی یاد می‌کنند” را به بازار وارد نکنند. […]

خبرگزاری زنان افغان: ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بامیان بار دیگر از تاجران و دکانداران این ولایت خواسته است که پس از این از لباس‌های چسب و نازک “خلاف آنچه را که طالبان از آن به عنوان فرهنگ غیر اسلامی و افغانی یاد می‌کنند” را به بازار وارد نکنند.

محتسبین این ریاست استفاده از لباس‌های “چسپ، نازک و کوتاه” را پیروی از فرهنگ غربی خوانده و از باشندگان این ولایت خواسته که پس از این از اینگونه لباس‌ها استفاده نکنند.