استقبال ریچارد بنت از رهایی ژولیا پارسی و ندا پروانی؛ آنها نباید هرگز زندانی طا.لبان می‌شدند
استقبال ریچارد بنت از رهایی ژولیا پارسی و ندا پروانی؛ آنها نباید هرگز زندانی طا.لبان می‌شدند

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور افغانستان از آزادی ندا پروانی و ژولیا پارسی، فعالان‌حقوق زن و اعضای خانواده‌های شان از زندان گروه طا.لبان استقبال نموده‌است. خبرگزاری زنان افغانستان: ریچارد بنت دی‌روز “دوشنبه، ۲۷ قوس” در پستی در ایکس خود گفته است: “من از آزادی ندا پروانی، ژولیا پارسی و اعضای خانواده آنها […]

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور افغانستان از آزادی ندا پروانی و ژولیا پارسی، فعالان‌حقوق زن و اعضای خانواده‌های شان از زندان گروه طا.لبان استقبال نموده‌است.

خبرگزاری زنان افغانستان: ریچارد بنت دی‌روز “دوشنبه، ۲۷ قوس” در پستی در ایکس خود گفته است: “من از آزادی ندا پروانی، ژولیا پارسی و اعضای خانواده آنها استقبال کرده و نهایت خرسندم”.

بنت بازداشت فعالان حقوق زن را “خودسرانه” عنوان کرده و تاکید بر این دارد که این فعالان حقوق زن هرگز نباید بازداشت، شکنجه و زندانی می‌شدند.

همچنین، بنت خواستار آزادی فوری سایر مدافعان‌حقوق زنان و حقوق بشر، خبرنگاران، کارمندان نهادهای مدد رسان که از “بهر ایستاده‌گی حقوق بشر و آزادی بیان به‌طور خودسرانه از سوی گروه طا.لبان بازداشت، شکنجه و در زندان‌های این گروه به‌سر می‌برند، شده است”.

این در حالی‌است که ژولیا پارسی، عضو رهبری جنبش اعتراضی خودجوش زنان افغانستان پس از سه ماه زندانی، دی‌روز “دوشنبه ۲۷ قوس” از زندان گروه طا.لبان آزاد شده است و پسر خانم ژولیا نیز به همراه او بازداشت و زندانی شده بود که او نیز دی‌روز آزاد گردید.

همچنین، ندا پروانی، یکی دیگر از زنان معترض و فعال حقوق زن در زندان طا.لبان نیز که به‌ تاریخ ” ۲۸ سنبله” از خانه‌اش بازداشت شده بود، چندی قبل آزاد شده است.

تاکنون دو فعال حقوق زن، هر یک “پریسا آزاده و منیژه صدیقی” در زندان، زیر شکنجه‌های سنگین گروه طا.لبان به‌سر می‌برند که از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.