اسکان هدفمند پشتون‌ها در شمال، تحت پوشش اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان
اسکان هدفمند پشتون‌ها در شمال، تحت پوشش اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان

خبرگزاری زنان افغانستان: اخراج مهاجرین از پاکستان یک پروژه‌ای قومی و سیاسی است، این کار با هماهنگی طا.لبان اجرا شده است. گزارش‌ها می‌رساند بحران اخراج مهاجرین از پاکستان یک پروژه قومی، سیاسی و پشتونیسم در شمال افغانستان است. طا.لبان پس از به قدرت رسیدن، پشتون‌های پاکستان و گروه‌های افراطی و اسلام‌گرا را در مناطق تاجیک، […]

خبرگزاری زنان افغانستان: اخراج مهاجرین از پاکستان یک پروژه‌ای قومی و سیاسی است، این کار با هماهنگی طا.لبان اجرا شده است.

گزارش‌ها می‌رساند بحران اخراج مهاجرین از پاکستان یک پروژه قومی، سیاسی و پشتونیسم در شمال افغانستان است.

طا.لبان پس از به قدرت رسیدن، پشتون‌های پاکستان و گروه‌های افراطی و اسلام‌گرا را در مناطق تاجیک، ازبیک و هزاره نشین اسکان می‌دادند. اما این امر واکنش‌های زیادی را در پی‌داشت. پس از آن طالبان با هماهنگی دولت پاکستان این پروژه را در پوشش اخراج مهاجرین اجرا کردند. ویدیو‌ها و فیلم‌های‌که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند، نشان می‌دهند بیشتر این مهاجرین به زبان پشتو و دری آشنایی ندارند، بلکه به زبان اردو حرف می‌زنند.

طا.لبان از زمان به قدرت رسیدن همیشه نگران سمت شمال افغانستان بود/است. طا.لبان در مدت دو سال حاکمیت شان؛ جنایات، قتل، غارت، کوچ‌های اجباری و تجاوزهای زیادی را در مناطق تاجیک، ازبیک و هزاره‌نیشن مرتکب شده اند. این بار سیاست خویش را در حذف اقوام غیر پشتون تغییر داده اند تا سنگ بنای حکومت استبداد و خون‌ریز شان محکم‌تر و استوارتر کند.