اشتراک زنان بدخشان به کورس های سواد آموزی
اشتراک زنان بدخشان به کورس های سواد آموزی

شماری از بانوان در بدخشان به تازه گی به کورس های سواد آموزی روی آورده اند شرکت کننده گان در کارگاه های سواد آموزی دربدخشان می گویند در گذشته بنابر عوامل مختلف از درس وتعلیم ورفتن به مکتب باز مانده بودند اما حالا با مساعد شدن این فرصت تلاش می‌کنند تا در جامعه باسواد شوند […]

شماری از بانوان در بدخشان به تازه گی به کورس های سواد آموزی روی آورده اند
شرکت کننده گان در کارگاه های سواد آموزی دربدخشان می گویند در گذشته بنابر عوامل مختلف از درس وتعلیم ورفتن به مکتب باز مانده بودند اما حالا با مساعد شدن این فرصت تلاش می‌کنند تا در جامعه باسواد شوند

این زنان می گویند در اندک زمانی که درین برنامه شرکت کرده اند با تغییرات کلی روبرو شده اند وازین رو به آینده خوشبین هستند

شرکت کننده گان درین برنامه می گویند حالا می‌توانند لوحه ها را بخوانند ومکان های عمومی را در شهر وبازار بخوبی تشخیص بدهند این زنان اما از طالبان میخواهند تا درب مکاتب دخترانه را بروی دختران باز کنند تا آنها از نعمت سواد محروم نشوند

آموزگاران این برنامه سواد آموزی می گویند زنان اینجا با شوق وعلاقه زیادی میخواهند مسائل گوناگون را فرا بگیرند و زنان ودختران دراین برنامه از ناحیه های مختلف شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان شرکت می کنند

به گفته آنان نهاد ها وموسسات همکار نیز باید درین راستا آنان را بیشتر کمک وهمکاری نمایند
ازسوی هم مسولان در ریاست معارف بدخشان می گویند که با راه اندازی این برنامه تاکنون توانستند ۲۵۰ زن را تحت پوشش این برنامه ها قرار بگیرند

میرآغا سبزی آمر سواد آموزی ریاست معارف بدخشان می گوید درین برنامه ها ده کارگاه آموزشی فعال هستند وهر استاد ۵۰ شاگرد را مورد آموزش قرار می‌دهد

وی تاکید می ورزند که برنامه های سواد آموزی را برای زنان ودختران روستا نشین در ولسوالی ها نیز گسترش می‌دهند.

این برنامه های آموزشی در حال راه اندازی می‌شود که پس از تحولات اخیر در کشور تاکنون دختران بالاتر از صنوف ششم به مکتب نرفته اند