اشتراک ۱۲۹۸ آموزگار مرد و زن در امتحان کانکور معلمی ریاست معارف در بادغیس
اشتراک ۱۲۹۸ آموزگار مرد و زن در امتحان کانکور معلمی ریاست معارف در بادغیس

در امتحان کانکور معلمی در بست‌های پنج و شش ریاست معارف ولایت بادغیس، بیش از ۱۲۹۸ آموزگار زن و مرد که در مقر موسسه تحصیلات عالی این ولایت برگذار شده بود، اشتراک کرده اند. مولوی محب الله احسان، رئیس معارف ولایت بادغیس می‌گوید، به تعداد ۶۰۰ بست خالی در پروسه امتحان کانکور ریاست معارف این […]

در امتحان کانکور معلمی در بست‌های پنج و شش ریاست معارف ولایت بادغیس، بیش از ۱۲۹۸ آموزگار زن و مرد که در مقر موسسه تحصیلات عالی این ولایت برگذار شده بود، اشتراک کرده اند.

مولوی محب الله احسان، رئیس معارف ولایت بادغیس می‌گوید، به تعداد ۶۰۰ بست خالی در پروسه امتحان کانکور ریاست معارف این ولایت در بخش آموزگاران نیاز است که از طریق امتحان کانکور جذب خواهند شد.

امام الدین ابراهیمی عضو اداره ملی امتحانات ومسوول هیئت در بادغیس می‌گوید که در این پروسه بیش از ۶۰۰ آموزگار جذب خواهد شد که از بین آنان به تعداد ۳۰۰ بست برای خانم ها ومتباقی برای آقایان در نظر گرفته شده است.

‌سارا احمدی(نام مستعار) یک تن از اشتراک کننده‌گان در این امتحان می‌گوید، «لازم است تا در کنار مردان برای زنان نیز زمینهٔ آموزش و کار فراهم شود تا بتوانیم حضور پر رنگی از زنان را در اجتماع خود داشته باشیم.»

در همین حال شمار دیگری از خانم های که در این پروسه رقابتی اشتراک کرده اند از ایجاد همچین فرصت‌ها برای زنان استقبال کرده و از حکومت امارت اسلامی خواستار سهم بیشتر زنان در ادارات دولتی نیز هستند.