اظهارات رینا امیری خیانت بزرگ به اعتماد زنان افغانستان است‌
اظهارات رینا امیری خیانت بزرگ به اعتماد زنان افغانستان است‌

خبرگزاری زنان افغانستان: شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر رینا امیری، سخنان او را خیانت بزرگ به اعتماد زنان افغانستان پنداشته است. زنان معترض و فعالان حقوق زن عضو این شبکه در اعلامیه‌ای می‌گوید که زنان معترض در دوسال گذشته در برابر طالبان بودند اما درنشست های بین المللی هیچ صدا […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر رینا امیری، سخنان او را خیانت بزرگ به اعتماد زنان افغانستان پنداشته است.
زنان معترض و فعالان حقوق زن عضو این شبکه در اعلامیه‌ای می‌گوید که زنان معترض در دوسال گذشته در برابر طالبان بودند اما درنشست های بین المللی هیچ صدا وگلوگاهی چون رینا امیری نمی‌تواند از آنها نمایندگی کند.
در اعلامیه آمده است:«در حالیکه هنوز زنان افغانستان با تحمل تمام سختی‌ها، دست از مبارزات خود نکشیده‌اند و به فردای روشن امیدوار هستند، عقب نشینی و تسلیم شدن رینا امیری شرم‌آور است.»
در ادامه آمده است که رینا امیری خود را نماینده گ‌ی زنان افغانستان می دانست وتمام گزینه‌های گفتگو، دریچه‌ها برای مقاومت بیشتر و بازوهایی توانمندی در راستای به ثمر رساندن مطالبات و اهداف زنان افغانستان را در نزد خود داشت اما با عقب نشینی سریع خود، عدم روراستی و صداقت خود را نشان داده است.
زنان معترض می‌گویند:« رینا امیری ثابت کرد که آپارتاید جنسیتی زنان افغانستان پلان از قبل تنظیم شده ای است که فقط با وقت کشی و فرصت سوزی ، به آنچه که طالبان برای حذف زنان برنامه ریزی کرده‌اند در حال پیش‌رفتن بوده است.»
زنان معترض یکباردیگر تاکید کردند که زنان افغانستان هیچ نماینده‌‌ای در نشست های جهانی در جهت راه حل مشکلات طالبان با زنان افغانستان ندارند و جز سنگر خیابان و جبهه ایستادگی، هیچ صدا و گلوگاهی که در کنار زنان بایستد را به رسمیت نمی شناسند.