اعتراض به تصمیم طالبان؛ حداقل شانزده استاد دانشگاه از سمت شان استعفا داده اند
اعتراض به تصمیم طالبان؛ حداقل شانزده استاد دانشگاه از سمت شان استعفا داده اند

پس از هجوم طالبان به دانشگاه ها و آموزشگاه ها در کابل و‌ولایات افغانستان برای ممانعت از ورود دختران به مکان های تعلیمی و تحصیل،  استادان دانشگاه‌های مختلف کشور در اعتراض به این تصمیم طالبان از سمت های شان استعفا داده‌اند. تاکنون حداقل شانزده تنداز اساتید دانشگاه های مختلف کشور استعفای شان را همگانی کرده […]

پس از هجوم طالبان به دانشگاه ها و آموزشگاه ها در کابل و‌ولایات افغانستان برای ممانعت از ورود دختران به مکان های تعلیمی و تحصیل،  استادان دانشگاه‌های مختلف کشور در اعتراض به این تصمیم طالبان از سمت های شان استعفا داده‌اند.
تاکنون حداقل شانزده تنداز اساتید دانشگاه های مختلف کشور استعفای شان را همگانی کرده اند.
فهرست اساتید مستعفی قرار زیل است.
۱: محمدعمر کندوزی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کندز
۲:  ذکریا شنیزی استاد دانشکده جیولوژی دانشگاه پلی‌تخنیک کابل
۳: محمدهادی اسدی استاد دانشگاه پلی‌تخنیک کابل
۴: عبیدالله وردگ استاد دانشگاه کابل
۵:  فیض رحمان استاد دانشگاه کابل
۶: صفی‌الله سمون استاد دانشگاه قندهار
۷:  ولی‌الحق مشفق استاد دانشگاه تخار
۸:  عبدالعظیم مومند استاد دانشگاه کابل
۹:  مصطفی کامل محمد استاد دانشگاه بامیان
۱۰: اسحاق شهباز استاد یکی از دانشگاه‌های خصوصی کشور
۱۱: جاوید مهمند استاد یکی از دانشگاه‌های خصوصی کشور
۱۲:  توریالی فخری، متخصص جراحی اعصاب و استاد در دانشگاه‌های خصوصی غالب و جامی در هرات
۱۳: سکندر زدران استاد دانشگاه پلی‌تخنیک کابل
۱۴: نصیر سادات استاد دانشگاه بلخ
۱۵: پوهنیار بکتاش امینی استاد دانشگاه کابل ونماینده افغانستان در مرکز بین المللی فزیک نظری
۱۶: ظاهر شاه صفاری استاد زراعت در دانشگاه هلمند
گفته می‌شود  که ۹ تن از استادان در دانشگاه دولتی تخار نیز استعفای‌شان را به ریاست دانشگاه تخار تحویل داده اند اما استعفای شان تاکنون تأیید نشده است.
این اعتراضات پس از آن است که کابینه‌ی طالبان تا اطلاع ثانوی، مانع حضور دختران در مکان های آموزشی و‌ تحصیلی شده اند.
خبرگزاری زنان افغانستان