اعتراض خیابانی زنان درکابل
اعتراض خیابانی زنان درکابل

خبرگزاری زنان افغان: اعضای شبکه مشارکت سیاسی و جنبش زنان عدالتخواه صبح امروز(سه شنبه، ۱۶ حوت ۱۴۰۱) در پیش روی نمایندگی سازمان ملل در کابل دست به اعتراض خیابانی زدند و شعار « زن، تحصیل، کار» سردادند. در ویدیویی که به خبرگزاری زنان افغان فرستاده شده زنان معترض همچنان شعارهای« نه با آپارتاید جنسیتی» و […]

خبرگزاری زنان افغان: اعضای شبکه مشارکت سیاسی و جنبش زنان عدالتخواه صبح امروز(سه شنبه، ۱۶ حوت ۱۴۰۱) در پیش روی نمایندگی سازمان ملل در کابل دست به اعتراض خیابانی زدند و شعار « زن، تحصیل، کار» سردادند.
در ویدیویی که به خبرگزاری زنان افغان فرستاده شده زنان معترض همچنان شعارهای« نه با آپارتاید جنسیتی» و « حق ،عدالت، آزادی» را سر می‌دهند.
زنان معترض به مناسبت هشتم مارچ یا روزجهانی همبستگی زنان جهان در این اعتراض خیابانی شان در برابر سیاست های زن ستیزانه‌ و وضع محدودیت های زیاد بر زنان اعتراض کردند.
قبل ازین اعتراضات مدنی زنان در چهاراهی شهید شهرکابل، از سوی طالبان سرکوب و زنان معترض مورد لت وکوب قرار گرفته بود.