اعتراض خیابانی زنان در کابل از سوی طالبان سرکوب شد
اعتراض خیابانی زنان در کابل از سوی طالبان سرکوب شد

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان آرایشگر و کارمندان آرایشگاه‌های زنانه صبح امروز در اعتراض به فرمان مسدود کردن آرایشگاه ها از سوی طالبان راهپیمایی کردند اما اعتراض آنها از سوی طالبان سرکوب شد. منابعی به خبرگزاری زنان افغانستان می گویند که طالبان معترضین را مورد لت وکوب قرار داده و تجمع اعتراضی شان را […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان آرایشگر و کارمندان آرایشگاه‌های زنانه صبح امروز در اعتراض به فرمان مسدود کردن آرایشگاه ها از سوی طالبان راهپیمایی کردند اما اعتراض آنها از سوی طالبان سرکوب شد.

منابعی به خبرگزاری زنان افغانستان می گویند که طالبان معترضین را مورد لت وکوب قرار داده و تجمع اعتراضی شان را متفرق کردند.

به گفته‌ی منبع افراد طالبان با گلوله باری و ماشین آب‌پاش مانع اعتراضات خیابانی زنان شدند.
یک منبع دیگر به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که شماری از زنان معترض از سوی طالبان دستگیر شدند.

در حالی این اعتراضات صورت گرفته است که گروه طالبان در آخرین دستور، فرمان بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه را داده و سر از تاریخ چهارم اسد سال روان، جواز فعالیت های آنان را فاقد اعتبار اعلام کردند.