اعتراض دختران لیلیه دانشگاه کابل
اعتراض دختران لیلیه دانشگاه کابل

شماری از دانشجویان مقیم خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل می‌گویند که از زمان آغاز درس‌های حضوری دانشگاه نه تنها برای‌شان در خوابگاه غذا داده نمی‌شود، بلکه از بیرون نیز اجازه نمی‌دهند که مواد خام را برای پخت‌وپز به داخل خوابگاه بیاورند. در همین حال، حامد عبیدی، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید :که قرارداد خوابگاه دانشگاه کابل […]

شماری از دانشجویان مقیم خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل می‌گویند که از زمان آغاز درس‌های حضوری دانشگاه نه تنها برای‌شان در خوابگاه غذا داده نمی‌شود، بلکه از بیرون نیز اجازه نمی‌دهند که مواد خام را برای پخت‌وپز به داخل خوابگاه بیاورند.
در همین حال، حامد عبیدی، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید :که قرارداد خوابگاه دانشگاه کابل به اداره‌ی تدارکات ملی کشور فرستاده شده و این وزارت منتظر است تا قرارداد نهایی شود.
سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی در مورد آوردن مواد خام از بیرون برای پخت‌وپز در خوابگاه نیز گفت :که هیچ ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. به گفته‌ی او، یک مکان مشخص در داخل خوابگاه در نظر گرفته شده است که دانشجویان می‌توانند در آنجا غذای‌شان را بپزند.