اعتراض زنان عضو جنبش شنبه‌های ارغوانی
اعتراض زنان عضو جنبش شنبه‌های ارغوانی

جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی با نشر ویدیویی می‌گوید گروه طا.لبان در بیشتر از دو سال گذشته علاوه بر حذف سیستماتیک زنان از جامعه، جنایات ضد بشری و جنگی را در افغانستان مخصوصا در ولایت پنجشیر مرتکب و حتی افراد ملکی را بی رحمانه به شهادت رسانیده است.    

جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی با نشر ویدیویی می‌گوید گروه طا.لبان در بیشتر از دو سال گذشته علاوه بر حذف سیستماتیک زنان از جامعه، جنایات ضد بشری و جنگی را در افغانستان مخصوصا در ولایت پنجشیر مرتکب و حتی افراد ملکی را بی رحمانه به شهادت رسانیده است.