اعتراض زنان پکتیکا درحمایت از حق کار وتحصیل زنان
اعتراض زنان پکتیکا درحمایت از حق کار وتحصیل زنان

خبرگزاری زنان افغان: اعضای شبکه مشارکت سیاسی افغانستان در ولایت پکتیکا در آستانه‌ی هشتم مارچ در یک مکان سربسته گردهم آمدند و برای حق کار و تحصیل زنان در پکتیکا شعارهای دادخواهانه سردادند. این زنان با گرفتن پلادکارت هایی اعتراضی  شعارهای« تحصیل حق ماست» و « نان، کار و آزادی» را سردادند. زنان معترض در […]

خبرگزاری زنان افغان: اعضای شبکه مشارکت سیاسی افغانستان در ولایت پکتیکا در آستانه‌ی هشتم مارچ در یک مکان سربسته گردهم آمدند و برای حق کار و تحصیل زنان در پکتیکا شعارهای دادخواهانه سردادند.
این زنان با گرفتن پلادکارت هایی اعتراضی  شعارهای« تحصیل حق ماست» و « نان، کار و آزادی» را سردادند.
زنان معترض در ولایت پکتیکا در ویدیویی که به خبرگزاری زنان افغان فرستادند می‌گویند:« امیدواریم صدای ما به جهان رسانیده شود و دیگر زنان در اسارت بسر نبرند.»
این درحالیست که جنبش های اعتراضی زنان در آستانه‌ی هشتم مارچ یا روزجهانی همبستگی زنان اعتراضات مدنی شان را گسترش دادند و خواهان تحقق حقوق زنان در افغانستان هستند.