اعتراض علیه طالبان در کانادا
اعتراض علیه طالبان در کانادا

گروهی از معترضان در شهر ونکوور کانادا روز سه شنبه(پانزده آگست) در یک اعتراض خیابانی به جهانیان گفتند که افغانستان نباید فراموش شود و از جهان خواستار یک گفتگوی جدی میان سازمانهای جهانی درمورد طالبان شدند فعالین مدنی، فعالان حقوق بشر و زنان افغانستان که پس از قدرت گیری طالبان به کانادا مهاجر شدند در […]

گروهی از معترضان در شهر ونکوور کانادا روز سه شنبه(پانزده آگست) در یک اعتراض خیابانی به جهانیان گفتند که افغانستان نباید فراموش شود و از جهان خواستار یک گفتگوی جدی میان سازمانهای جهانی درمورد طالبان شدند

فعالین مدنی، فعالان حقوق بشر و زنان افغانستان که پس از قدرت گیری طالبان به کانادا مهاجر شدند در این گردهمایی اعتراضی تاکید کردند که جهان باید آگاه باشند که مردم افغانستان طالبان را نمیپذیرند.